Laserontharing

Omdat wij werken met de nieuwste apparatuur en de best opgeleide huidtherapeuten, die zijn aangesloten bij de NVH (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten) en de ANBOS,hebben wij een goede naam bij veel zorgverzekeraars. Behandelingen in het gelaat zullen dan ook worden vergoed.

Verschillende vergoedingen per zorgverzekeraar

De vergoeding voor het laser ontharen is per zorgverzekeraar verschillend. Als u uw zorgverzekeringspolis bekijkt kunt u zien of het laser ontharen geheel wordt vergoed of dat u tot een bepaald bedrag per jaar ontharingsbehandelingen vergoed krijgt. U kunt ook telefonisch contact opnemen met uw contactpersoon bij uw zorgverzekeraar om na te gaan welke vergoeding er voor u geldt.

Na een behandeling bij de huidtherapeute krijgt u de factuur toegestuurd die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dan de vergoeding voor het laser ontharen op uw rekening gestort. Op deze factuur staat informatie die uw zorgverzekering nodig heeft voor de vergoeding zoals:

  • Het instituut waar u bent behandeld
  • De agb-codes
  • De huidtherapeut (lid NVH) waardoor u bent behandeld
  • De omschrijving van de laser ontharings behandeling

Heeft u nog vragen over uw vergoeding voor het laser ontharen of vergoeding elektrisch ontharen?

Maak dan een afspraak voor een gratis consult bij de huidtherapeut.